đất ở quỳ hợp

Users who viewed this discussion (Total:0)

#1
Tôi muốn mua 1 mảnh đất ở thị trấn quỳ hợp nghệ anhoặc vùng lân cận thị trấn. Giá tiền khoảng 500tr trở lại. Trân trọng